KILAVUZ MAHALLESİ 190 ADA 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

23 MART 2021


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI


KILAVUZ MAHALLESİ 192-193-194 PAFTA VE 190 ADA


İlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi 192-193 ve 194 pafta 190 ada 9 nolu parselleri kapsayan alanda, dairemizce 3194 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulama çalışması yapılıp, Belediyemiz Encümeninin 23/03/2021 tarih ve 1692 sayılı kararı ile onaylanarak 05/01/2021 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz panosunda ve Belediyemizin resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.


Gereğini rica ederim.1-KARAR


2-ÖZET CETVELİ


3-KADASTRO PARSELİNE SIRALI


4-İMAR PARSELİNE SIRALI


5-PARSELASYON PLANI

Oluşturma Tarihi :06 Nisan, 2021

Okunma Sayısı : 1594