PERSONELLERİMİZ SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ...

Belediyemiz çalışanları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatlar gereği sağlık taramasından geçirildi.

Özel bir sağlık kuruluşu tarafından gerçekleştirilen taramalarda Belediyemize bağlı personeller muayeneden geçirildi. Muayene belediye binası yanına kurulan mobil sağlık taraması araçlarında yapıldı.

Personele, sağlık taraması çerçevesinde PA-Akciğer grafisi, Odyo (işitme testi), Hemogram (kan testi), SFT (solunum fonksiyon testi) ile tetanos aşısı yapıldı.

 Oluşturma Tarihi :07 Nisan, 2021

Okunma Sayısı : 1325