MECLİS TOPLANTISI İLANI


MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 02 Şubat 2017 PERŞEMBE günü, saat 15.30’ da Belediye Meclis Toplantı salonunda ŞUBAT ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 GÜNDEM:

1- Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

2- Tarifeler.

3- İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

4- Numarataj Çalışmaları.

5- Gelen Evrak.

6- Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :24 Ocak, 2017

Okunma Sayısı : 2855