KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ TOPLANTI İLANI

 

İLAN

 

     Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği'nin 2019 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, 21/05/2019 Salı günü saat 14:00' de Sivas Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu'nda, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

     Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28/05/2019 Salı günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yeniden toplanacaktır.

İlan olunur.


GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama.

2-Birlik Başkanı Seçimi

3-Birlik Meclisi 1. ve 2. Başkanvekili seçimi.

4-Birlik Meclisi asıl ve yedek Kâtip üyeleri seçimi.

5-Birlik Encümeni üyeleri seçimi.

6-Birlik Meclisi İhtisas Komisyonu oluşturulması ve Komisyon Üyeleri seçimi.

7-2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

8-2018 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi

9-Plan ve Bütçe Komisyonu 2018 Yılı Kesin Hesap Raporu'nun görüşülmesi

10-Gelen Evrak.

11-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :17 Mayıs, 2019

Okunma Sayısı : 1738