MECLİS TOPLANTISI İLANI

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:


Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 15 Haziran 2020 PAZARTESİ günü, saat 15.00’te Belediye Meclis Toplantı salonunda HAZİRAN ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

GÜNDEM:

1-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

2-Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.

3-2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

4-2019 Yılı Belediye Kesin Hesabı.

5-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

 6-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

 7-Gelen Evrak.

 8-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :11 Haziran, 2020

Okunma Sayısı : 12871