3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

 

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI


      İlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi, 3713 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu ve 3714 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parselleri kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen’inin 16/06/2020 tarih ve 648 sayılı kararı ile Onaylanarak 26/06/2020 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ilan panosunda  bir ay müddetle askıya çıkartılmıştır.   Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

 
 

Oluşturma Tarihi :26 Haziran, 2020

Okunma Sayısı : 16295