3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI


08 TEMMUZ 2020
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI


İlimiz Merkez Kadıburhanettin Mahallesi, 3046 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulama çalışması yapılıp, Belediyemiz Encümeni’nin 30/06/2020 tarih ve 760 sayılı kararı ile Onaylanarak 08/07/2020 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz panosunda ve Belediyemizin resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.


Encümen Kararı


Özet Cetveli


Dağıtım Cetveli


Düzenleme Sınırı

Oluşturma Tarihi :08 Temmuz, 2020

Okunma Sayısı : 10215