3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

Eskikale Mahallesi 12 pafta 228 ada 55 parsel üzerinde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde İmar Uygulaması Belediye Encümeninin 16/06/2020 tarih ve 647 Sayılı Kararı ile onaylanmış 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süresince askıya çıkarılmıştır. Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26. Maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.


Encümen Kararı


Özet Cetveli


Kadastro Sıralı


İmar Parseline Sıralı


Parselasyon Planı

Oluşturma Tarihi :10 Temmuz, 2020

Okunma Sayısı : 9104