3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

İlimiz Merkez Mehmetpaşa Mahallesi, 6066 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parselleri kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen’inin 21/07/2020 tarih ve 855 sayılı kararı ile Onaylanarak 14/08/2020 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmıştır. Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

 

Encümen Kararı

 

Özet Cetveli

 

Kad.Sıralı.Dağıtım

 

İmar.Sıralı.Dağıtım

 

Tescil Sayfası

 

Parselasyon Planı

Oluşturma Tarihi :13 Ağustos, 2020

Okunma Sayısı : 14782