3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

 

 28 EYLÜL 2020


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

 


İlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi, 196 ada 1-4-25-26-37-60 nolu, 197 ada 1 nolu, 198 ada 9 nolu ve 199 ada 14-47-80-82 nolu parselleri kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen’inin 22/09/2020 tarih ve 1152 sayılı kararı ile Onaylanarak 28/09/2020 tarihinde başlamak üzere İnternet sitemizde ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmıştır. Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.


Encümen Kararı-Onama

 

Parselasyon Planı

 

Özet Cetveli

 

Kadastro Sıralı Dağıtım

 

İmar Sıralı Dağıtım

 

Tescil Sayfaları

Oluşturma Tarihi :25 Eylül, 2020

Okunma Sayısı : 18619