3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

05 OCAK 2021


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI


KILAVUZ MAHALLESİ 249 PAFTA 1655 VE 1657 ADALAR

İlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi 249 pafta 1655 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22- 23-24-25-26 ve 1657 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25 nolu parselleri kapsayan alanda, dairemizce 3194 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulama çalışması yapılıp, Belediyemiz Encümeninin 22/12/2020 tarih ve 1692 sayılı kararı ile onaylanarak 05/01/2021 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz panosunda ve Belediyemizin resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.


Gereğini rica ederim.

 

İmar Parseline Sıralı

 

Kadastro Parseline Sıralı

 

Özet Cetveli

 

Parselasyon Planı

 

Karar

Oluşturma Tarihi :05 Ocak, 2021

Okunma Sayısı : 13955