İtfaiye Müdürlüğü

GÖREVLER

 

 • Yangına müdahale etmek ve söndürmek
 • Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek.
 • Afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerin altında kalan can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak.
 • Umuma açık yerlerin yangından korunması için denetimler ve incelemeler yapmak ve gerekli önlemleri aldırmak  
 • Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak 
 • Sivil savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek.
 • Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak.
 • Yılda en az bir defa tüm personelin katılımı ile halkın ve yetkililerin çağrılacağı tatbikatlar yapmak.
 • Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait itfaiye teşkillerini eğitmek ve yetişmesine yardımcı olmak.
 • Belediye sınırları dışındaki yangınlara başkandan alınan emirle müdahale etmek.
 • Şehirdeki bacaları belediye encümenince tespit olunan ücret karşılığında temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek başlıca önemli görevleridir.

   

  FAALİYETLER

  1. 614 adet şehir içi 32 adet şehir dışı(köy yangını)olmak üzere toplam 646 yangına iştirak edilmiştir.
  2. Çıkan bu yangınlar sonucunda tanzim edilen yangın raporları yangın mahallinde bulunan karakol, jandarma ve Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmiştir. 
  3. Belediyemiz merkez binası ile bağlı bulunan ek binalarda bulunan yangın söndürme cihazları ile yangınla ilgili diğer önlemlerin alınması konusunda kontroller yapılmış eksikler ilgililere bildirilmiş ve eksiklikler giderilmiştir.
  4. Şehrimizde bulunan resmi daireler Valilik kanalı ile oluşturulan ve esasen bizim elemanlarımızın da içerisinde bulunduğu bir komisyon tarafından yangın ve sabotajlara karşı alınması gerekli tedbirler yerinde incelenerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır.
  5. Elemanlarımız tarafından Sivas genelinde faaliyet gösteren ve yangın riski taşıyan benzin istasyonları, tüp gaz bayii, madeni yağ ve lastik satıcıları, organize sanayinde bulunan fabrikalar, küçük sanayi sitesinde bulunan dükkânlar, tüp gaz dolum tesisleri, av malzemesi satış bayileri, dershaneler, kahvehaneler, otel ve yurtlar devamlı olarak denetlenip yangın söndürme cihazları kontrol edilip yangına karşı gereken tedbirler aldırılmıştır.
  6. Belediyemiz tarafından yol, kanal, içme suyu çalışmaları ile meydana gelen arızalar nedeni ile suyu kesilen mahalle, hastane ve okullara 356 arazöz su taşınarak sıkıntılar giderilmiştir.
  7. Yağışlar ve teknik arızalarla meydana gelen 99 su baskını motopomplarla ücretsiz olarak çekilmiştir. Ayrıca muhtelif sebeplerle su baskınları ve inşaat temellerinde meydana gelen su birikintileri şahıslara ait sebeplerden kaynaklanması nedeniyle 14 adet ücret karşılığı su çekimi yapılmıştır.
  8. Eğitimin küçük yaşlardan başlayacağından hareketle yangınlar konusunda öğrencileri eğitmek ve yangınların azaltılması konusunda okul müdürleri ve öğretmenleri ile işbirliği içerisinde bu konuda kurs almış ve uzmanlaşmış personellerimiz tarafından gerek okullarda gerekse öğrencileri itfaiyeye getirilerek, yangın ve güvenlik konularında bilgi verilmiş ve tatbiki uygulamalar gösterilmiştir.Ayrıca yangınla ilgili temel bilgiler ve yangından korunma önlemlerini içeren broşürler bastırılarak,öğrencilere , esnaflara ve halka dağıtılarak insanların yangına karşı bilinçlenmeleri amaçlanmıştır.
   İşyerlerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak üzere Yangın Emniyet Talimatı bastırılarak dağıtımı devam etmekte olup, işyerlerinin yangına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında yangın ekiplerini oluşturmaları ve yangın vukuunda nasıl hareket etmeleri gerektiği gösterilmiştir.
  9. Şehrimizde bilhassa kış aylarında artış gösteren baca, çatı yangınlarını önlemek amacıyla baca temizleme elemanımız tarafından resmi daireler ile şahıslara ait ev ve iş yerleri ücret karşılığında temizlenmektedir.
  10. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ambulans gerek yangınlar esnasında meydana gelen dumandan boğulmalar, zehirlenmeler ve yaralanmalar, gerekse şehir içi ve şehir dışı hastaların hastanelere nakli konusunda 24 saat esasına göre görev yapmakta olup, Müdürlüğümüze yapılan müracaatlar sonucu hastalar çeşitli sağlık kuruluşlarına götürülmüştür.

  Sivil Savuma Amirliği


   


  Sivil savunma, savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını güden ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan teşkilattır Sivil Savunma Amirliği, kurum içinde sivil savunma görev ve hizmetlerini hazırlamak, planlamak ve yürütmek amacı ile kurulmuş  birimdir.

Oluşturma Tarihi :10 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 5883