Özel Kalem Müdürü

Görevi: 

Başkanlık Makamının randevularını planlamak, sözlü talimatlarını ilgili ünitelere, kişi ve kuruluşlara iletmek, kentimiz yönetim üyeleri arasında sağlıklı bilgi akışının, program dahilinde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

 

 

Bağlı Bulunduğu Birim 
Başkan, Başkanın bulunmadığı zaman Başkan Vekili'nin emir ve direktifleri konusunda çalışır.

 

 

Görev Ve Yetkileri

 

 Çalışmalarını (Başkanlık) Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek,

 

Makamın her türlü yazışmalarını yapmak,

 

Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili ünitelere bildirmek,

 

Kamu kurum ve kuruluşlara, vatandaşlarca istenilen istek ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktarılarak sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek,

 

Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili Birimlere iletilmesini sağlamak,

 

Başkanlık sekreteryasını düzenlemek.

  

 

 

 

 

Evlendirme Memurluğu

 

 Belediye Başkanlığımızca  evlendirme  yetki  ve  görevi  verilen  Evlendirme  Müdürü,  birbirleri  ile  evlenmek  isteyen  kadın  ve  erkeğin  evlenmeye  dair  müracaatlarını  kabul  etmek,  mevzuatın  öngördüğü  şekilde  evlenme  dosyasını  hazırlamak,  evlenme  akdini  yapmak,  aile  cüzdanı  düzenleyip  vermek,  evlenmenin  nüfus  kütüklerine  tescilini  sağlamak,  evlenme  kütüğü  ve  dosyalarını  iyi  bir  şekilde  muhafaza  etmek,  denetim  yapmak  isteyen  yetkililere  gerekli  kolaylığı  göstererek  ve  bu  yetkililerce  istenen  kütük,  dosya  ve  belgeleri  denetime  hazır  halde  bulundurmakla  görevlidir.

 

Evlendirme Müdürü  bu  görevlerinden  dolayı  Nüfus  Müdürlerine  karşı  sorumlu  olup,  Belediye  Başkanına  karşı  olan  sorumluluğu  ise  saklıdır.

Oluşturma Tarihi :10 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 3078