Plan ve Proje Müdürlüğü

Müdürlüğün Teşkilat Yapısı


Plan ve Proje Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtildiği gibidir.


a) Müdür


b) Şef (Elektrik Şefliği, İnşaat Şefliği) 


c) Proje Şefi


ç) Büro Şefi (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Veri Hazırlama ve Arşiv Memuru)

 

 Genel Görevleri 

 

-Gerekli yatırım projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, 


-Proje gereği ihalelerinin yapılması,


-İnşaat, mimari, elektrik, makine tesisat gibi işlerin ihalelerinin yapılmasını sağlamak ve kontrollük yapmak,


-Ön avan, kesin ve uygulama projelerini yapmak veya yaptırmak,


-İşlerin ihale dosyalarını hazırlamak ve sonuçlandırmak,


-Plan ve proje müdürlüğünün yıllık bütçesini hazırlamak,


-Belediyeye ait idari ve ek binaların tadilat ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak.
 

Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ni ayrıntılı görüntülemek için tıklayınız

Oluşturma Tarihi :28 Mayıs, 2019

Okunma Sayısı : 246