Performans Hedef Bilgileri

 Meydan Çevresi Cephe Düzenlemeleri 


Stratejik Amaç: Şehrin estetiğini yükseltmek

 

Stratejik Hedef: Şehrin siluetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak

 

Performans Hedefi: Şehrin siluetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak

 

 

 

 

Kale Projesi 1.Etap Yapımı


Stratejik Amaç: Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak

 

Stratejik Hedef: Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

 

Performans Hedefi: Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

 

 

 

 

Selçuk Ortaokulu Otopark Yapımı 


Stratejik Amaç: Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak

 

Stratejik Hedef: Kent Meydanı ve şehir merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni projeler yapmak ve uygulamak

 

Performans Hedefi: Kent Meydanı ve şehir merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni projeler yapmak ve uygulamak

 

 

 

 

Belediye Birimlerinin Saha Tesisleri Yapımı ve Yeni Belediye Hizmet Binası Yapımı


Stratejik Amaç: Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak

 

Stratejik Hedef: Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek

 

Performans Hedefi: Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek

 

 

 

 


 

Kaynak:  Sivas Belediyesi, 2019 Sivas Belediyesi Performans Programı, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2018

 

 

Oluşturma Tarihi :28 Mayıs, 2019

Okunma Sayısı : 197