Organizasyon Şeması
    • Belediye Başkanı Sami Aydın
      • Belediye Meclisi
      • Belediye Encümeni
      • Özel Kalem Müdürlüğü
      • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
      • İç Denetim Birim Başkanlığı
      • Başkan Danışmanları
      • Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu
        • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
        • Mali Hizmetler Müdürlüğü
        • Yazı İşleri Müdürlüğü
        • Bilgi İşlem Müdürlüğü
        • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
        • İtfaiye Müdürlüğü
        • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
        • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
      • Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun
        • Temizlik İşleri Müdürlüğü
        • Mezarlıklar Müdürlüğü
        • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
        • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
      • Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan
        • Hal Müdürlüğü
        • Zabıta Müdürlüğü
        • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
        • Hukuk İşleri Müdürlüğü
        • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
      • Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın
        • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
        • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
        • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
      • Başkan Yardımcısı Hasan Karaman
        • Veteriner Müdürlüğü
        • Fen İşleri Müdürlüğü
        • Sibeski Müdürlüğü
      • Başkan Yardımcısı Kazım Özgan
        • Plan ve Proje Müdürlüğü
        • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
        • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
        • Spor İşleri Müdürlüğü