ULAŞ KARASU
 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi