AYDOĞAN MAHALLESİ 4305 ADA 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

27 NİSAN 2021


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

 

AYDOĞAN MAHALLESİ 4305 ADA

İlimiz Merkez Aydoğan Mahallesi, 4305 ada, 1-2-3-4-13-14-15 nolu, 4306 ada 1-2-3-4-5-6-7 nolu parselleri kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen’inin 16/04/2021 tarih ve 436 sayılı kararı ile Onaylanarak 27/04/2021 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmıştır. Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.


1-Encümen Kararı


2-Özet Cetveli

 

3-Parselasyon Planı

 

4-Dağıtım Cetveli

 

5-Dağıtım Cetveli1

 

6-Uygulama İmar Planı
 
Oluşturma Tarihi :27 Nisan, 2021

Okunma Sayısı : 758