KADIBURHANETTİN MAHALLESİ 55 ADA 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

13 NİSAN 2021


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI


KADIBURHANETTİN MAHALLESİ 55 PAFTA VE 370 ADA

İlimiz Merkez Kadıburhanettin Mahallesi 55 pafta 370 ada 16-17-147-217-312 nolu parselleri kapsayan alanda, dairemizce 3194 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulama çalışması yapılıp, Belediyemiz Encümeninin 06/04/2021 tarih ve 1692 sayılı kararı ile onaylanarak 13/04/2021 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz panosunda ve Belediyemizin resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Gereğini rica ederim.


1-Karar

 

2-Parselasyon Planı


3-Özet Cetveli

 

4-Dağıtım Cetveli


Oluşturma Tarihi :27 Nisan, 2021

Okunma Sayısı : 650