MECLİS TOPLANTISI İLANI

MECLİS TOPLANTISI İLANI:

 

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 15.00’ de yapılacak olan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 868613 sayılı yazısı gereğince aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek üzere 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.


G  Ü   N   D   E   M:

 1-2020 Yılı Belediye Kesin Hesabı.

 2-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

 3-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

 4-Numarataj Çalışmaları.

 5-Gelen Evrak.

 6-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :30 Nisan, 2021

Okunma Sayısı : 342