KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ TOPLANTI İLANI


2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

 

 

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği’nin 2021 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 25.11.2021 Perşembe günü saat 11.00’ de Sivas Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, Birlik tüzüğünün 11. maddesi ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 02.12.2021 Perşembe günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeniden toplanacaktır.

 

G  Ü   N   D   E   M:

1-  Açılış ve Yoklama.

2-  Yatırım plânı ve çalışma programının görüşülmesi.

3-  2022 Yılı Bütçesinin ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

4-  Birlik Müdürüne Sözleşme Yapma Yetkisi Verilmesi

5-  Gelen Evrak.

6-  Dilek ve Temenniler.    


Oluşturma Tarihi :22 Kasım, 2021

Okunma Sayısı : 96