Duyuru (EKPSS Atamaları)

EKPSS 2023/1 Atama Sonuçlarına Göre Kurumumuza Ataması Yapılan İsteklilerden İstenen Belgeler:

2023/1 EKPSS ile Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre, ÖSYM(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından Belediye Başkanlığımıza yerleştirilen adaylara ait aday yerleştirme sonuç listesine göre Kurumumuz emrine açıktan atamanızın yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile 27/03/2023-14/04/2023 tarihleri arasında müracaat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

İstenilen Belgeler:

1- Atama Başvuru Formu 

2- EKPSS 2023/1 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı,

3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi, ya da barkodlu e-devlet çıktısı.

4- Nüfus Kayıt Örneği

5- “Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre engel oranının yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir durumda olduğunu gösterir sağlık raporu,

6- 4 adet vesikalık fotoğraf(son 6 ay içerisinde çekilmiş),

7- Mal Bildirim Formu (kapalı zarf içinde teslim edilecektir),

8- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

EVRAK TESLİMİ

İstenilen belgelerin, Belediye Başkanlığımızın “Sularbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:3, 58069 Merkez/SİVAS adresine; 14/04/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


ATAMA BAŞVURU FORMU          - BEYAN FORMU         - MAL BİLDİRİM FORMU           - ETİK SÖZLEŞMESİ

Oluşturma Tarihi :24 Mart, 2023

Okunma Sayısı : 1867