KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ TOPLANTI İLANI

 

İ L A N

 

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği’nin 2023 Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 25.05.2023 Perşembe günü saat 11.00’de Sivas Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu’nda, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.     

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01/06/2023 Perşembe günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yeniden toplanacaktır.

 

İlan olunur.

                                                                                              

GÜNDEM:

1-      Açılış ve Yoklama

2-      Birlik Encümeni üye seçimi

3-      Birlik Meclisi İhtisas Komisyonu oluşturulması ve Komisyon Üye seçimi

4-      2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

5-      2022 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi

6-      İl Özel İdaresinin Birliğe katılma kararının görüşülmesi

7-      Birlik Tüzüğü bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi

8-      Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Kesin Hesap Raporu’nun görüşülmesi

9-      Gelen Evrak

10-    Dilek ve Temenniler

Oluşturma Tarihi :22 Mayıs, 2023

Okunma Sayısı : 526