Abonelik Başvuruları

Abonelik işlemleri için Gerekli Belgeler

Mülk Satın Alacak ve Kiralayacak Müşterilerimizin Dikkatine

Ayrılacağınız evi boşaltacağınız zaman yapmanız gereken işlemler;

Bağlı olduğunuz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Tahakkuk Servisine sayacınızın sonendeksini okuyarak abone servisine eski bir faturanız veya abone numaranız ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Size Kesin Hesap Faturası çekilecek ve en son endeks üzerinden tahakkuk yapılacaktır. Bu esnada sözleşmedeki Teminat bedeliniz tahakkuk eden borçtan düşülecektir. Ya da borcunuzu ödedikten sonra teminat makbuzunu ibraz etmek suretiyle teminat bedeli iade edilecektir.

NOT: Kapatılacak olan abonenin banka otomatik ödeme talimatı varsa öncelikle talimatın kaldırılması gerekmektedir.

Yeni taşınacağınız yerde yapmanız gereken işlemler

Taşınacağınız yerdeki bağlı bulunduğunuz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su TahakkukServisine, mevcut yerin bir su faturası veya Abone numarası veya açık adresi ile müracaat ederek;

Kiraladığınız ya da satın aldığınız yerin borcu olup olmadığına bakınız.

Taşındığınız yeni yere ait sayacın son endeksini bildiriniz

Aboneniz kendi üzerinize değil ise, bu aboneye mukavele yaparak kendi üzerinize alınız.

Her türlü mukavele iptal işlemleri sonucunda adınıza / tarafınıza yapılan yeni mukavelede ödemiş olduğunuz teminat bedeli makbuzunu ibraz etmeniz neticesinde size iade edilecektir. Ancak başka bir aboneye taşındığınızda önceki Ödemiş olduğunuz teminatınız varsa yeni yere aktarma yaptırabilirsiniz.(Teminat güncelse aynen değilse farkı almarak aktarım yapılacaktır)

NOT:Tüm resmi kurumlarda olduğu gibi kanun gereği Belediyemizde de teminat güncellemesi yapılmamaktadır.

DİKKAT

Bir mülkten ayrılırken, satın alırken veya kiralarken ilgili mahalde su kullanan müşterilerimizin mutlaka Belediye Sicil numaraları ve Abone numarası ile su sayacının son endeksini okuyarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Tahakkuk Servisinde borç sorgulaması yaptırmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde bütün borçlardan sistemde kayıtlı bulunan KİŞİYE AİT Belediye Sicil Numarasının sahibi sorumlu olacaktır.

Yeni Su Abonesi Almak İçin

Bir binaya ilk defa alman su mukavelesidir.

NOT: Binanın inşaat su borcu yatmış ise;

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1.  KONUTLAR İÇİN:

Kiracı ise;

Tapu fotokopisi

Kira kontratı fotokopisi (Aslı görülecek)

Kimlik fotokopisi (Aslı görülecek)

Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

Binaya ait Yapı Kullanma îzin Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Deprem sigortası(DASK)

Mal Sahibi ise;

Tapu fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Kendisi gelmiyorsa noterden vekalet verilecek

Binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Deprem sigortası(DASK)

2.  İŞYERİ İÇİN:

Kiracı ise;

Kira kontratı fotokopisi (Aslı görülecek)

Vergi Levhası fotokopisi (Aslı görülecek)

Şirket ise imza sirküleri

Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

Binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Deprem sigortası(DASK)

Mal Sahibi ise;

Tapu fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Vergi Levhası fotokopisi (Aslı görülecek)

Şirket ise imza sirküleri

Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

Binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Deprem sigortası(DASK)

ALINAN BEDELLER:

1.Teminat ve Müşteri olma bedeli.

Teminat bedelinin tamamı peşin alınır, taksit yapılmaz

Resmi Daire, Kuyu ve Tanker aboneleri için Genel Müdür oluru alınır ise, peşin para

alınmadan onaylı işlem yapılabilir.

 

Müşteri olma-Teminat bedeli diğer gruplarda (inşaat, Sanayi, işhanı, otel, özel okul vs.gibi) farklıdır. Bu bedeller için ilgili şube müdürlüğünden bilgi alınız.

3-12.10.2004 YILINDAN ÖNCE YAPILAN VE RUHSATI OLMAYAN BİNALAR İÇİN

dilekçe (Abone Servisinden)

İkametgah aslı (ikametgah'ta binanın 12.10.2004 yılından önce ikamete başladıkları

belirtilecektir).

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(aslı gösterilecektir)

Tapu Fotokopisi (aslı gösterilecektir)

Deprem sigortası(DASK)

(2) İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (VAR OLAN ABONEYE)

Halen geçerli bir tesisat ve sözleşmenin var olduğu bir yere yeni bir müşterinin kendi adına yaptırdığı mukavele işlemidir. Burada eski mukavelenin hesabı kesilir, varsa borcu ödenir. makbuzda geçen birim numarası ve tapu ya da kontrattaki daire işyeri ise işyeri no aynı olmalıdır. Devralacağınız yere ait örnek bir su faturası ile müracaat ediniz.

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1.  KONUTLAR İÇİN:

Kiracı ise;

Kira kontratı fotokopisi (Aslı görülecek)

Kimlik fotokopisi (Aslı görülecek)

Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

Sayacın son m3 endeksi

T.C.Kimlik numarası ve Vergi Kimlik no bilgileri

Su Abone Numarası

Deprem sigortası(DASK)

Mal Sahibi ise;

Tapu fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

Sayacın son m3 endeksi

T.C.Kimlik numarası ve Vergi Kimlik no bilgileri

Su Abone Numarası

Deprem sigortası(DASK)

2.  İŞYERİ İÇİN:

Kiracı ise;

Kira kontratı fotokopisi (Aslı görülecek) Vergi Levhası fotokopisi (Aslı görülecek)

 

Şirket ise imza sirküleri

Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

Sayacın son m3 endeksi

Su Abone Numarası

Deprem sigortası(DASK)

Mal Sahibi ise;

Tapu fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Vergi Levhası fotokopisi (Aslı görülecek)

Şirket ise imza sirküleri

Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

Sayacın son m3 endeksi

Su Abone Numarası

Deprem sigortası(DASK)

Oluşturma Tarihi :20 Aralık, 2019

Okunma Sayısı : 12797