Baca Temizliğinde İstenen Evraklar

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Baca Temizleme İşi Yapacak Firmalardan İstenen Evraklar

a) Başvuru dilekçesi,

b) Firmanın İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının onaylı sureti,

c) Vergi Levhasının onaylı sureti,

ç) Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilecek olan eğitime katılacak en az üç  sigortalı 1 ofis 2 baca temizleme personelinin kimlik fotokopileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt belgeleri,

e) Firma yetkilisinin noter onaylı imza beyanı,

f) Bu yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1: de Baca Temizleme Yetki Belgesi Alacak şirketlere ait denetim formundaki yazanlara sahip olduğu beyanı,

g)Personellerin Yüksekte Çalışma Eğitimi Belgeleri yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilen eğitimleri almak ve belgeleri ibraz etmek .

 ğ) Teslim edilen evrakların güncel olması gerekmektedir.

 h) İlgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapılır.

I)Belediyeden borcu yok kağıdını ibraz etmek.

Oluşturma Tarihi :06 Mart, 2020

Okunma Sayısı : 8246