Yazı İşleri Müdürlüğü

GÖREVLER

Belediyemizin karar organları olan Meclis ve Encümen toplantılarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca  düzenlenmesi, alınan kararları ilgili müdürlüklere ileterek uygulanmasını sağlamak,  Belediyemiz adına gelen veya posta ile gönderilen evrak ile dilekçeleri teslim alarak havale ve yazışmalarını yapmak görevli merciye, kişi veya ilgili birimlere dağıtıp ulaştırmak, Belediyemizin diğer kurum ve  kuruluşlar ile şahıslarla olan  yazışmalarının dağıtım ve takibini yapmak, fotokopi ve baskı hizmetlerini yürütmek,  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev alanı içerisine girmektedir.
Arşiv Birimi

 

 

Belediyeler ; kanunların kendisine verdiği yetki ve görevleri yerine getirmek için yaptığı faaliyetler sonucu belge üretmektedirler. Bu belgeler , Belediyelerin varlık sebebini ortaya koyan temel dayanaklarıdır. Belediyelerin politikaları , faaliyetleri, faaliyetlerinin aşamaları ve sonuçları bu belgelerin değerlendirilmesi ile ortaya konulabilir

 

Arşivin Önemi : Geçmiş ile bugün arasında irtibat kurar,Ülkenin tapusu, milletin hüviyet vesikası,bir nevi hatıratı, Milletin bütün varlığı, hakları ve özellikleri ile onu geçmişinden bugüne , bugünden yarına bağlayan temel dayanağı, en değerli kültür ve tarih hazinesidir.

 

Arşiv Servisinde yıl içerisinde Belediyemizdeki birimlerde  toplanan evrak, dosyaları   uygun bir mekanda muhafaza etmek ve kullanıma sunmak üzere arşivlemektedir.

Oluşturma Tarihi :11 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 3866