Gayrimenkul (Prefabrik Ev) Satışı. 29.01.2021

 

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Belediyemiz ait, Soğuk Çermik Kaplıcasında bulunan 01’den-12 numaraya kadar olan Prefabrik Evler 05/01/2021 tarih ve 2 sayılı Belediye Encümen Kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

          İhalesi; 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 15:30 'da başlamak üzere her 5 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 100,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-     Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Şartname Bedeli, Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

 

 

S.NO

PREFABRİK NO

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

GÜVENCE BEDELİ (TL)

1

1 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

2

2 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

3

3 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

4

4 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

5

5 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

6

6 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

7

7 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

8

8 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

9

9 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

10

10 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

11

11 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

12

12 NOLU PREFABRİK

5.250,00

157,50

5.392,50

 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :21 Ocak, 2021

Okunma Sayısı : 922