2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

 

 

          MECLİS TOPLANTISI İLANI:

          Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 01 Eylül 2022 PERŞEMBE günü, saat 15.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda EYLÜL ayı toplantısını yapacaktır.

          5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

G  Ü   N   D   E   M:

1-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir   

   ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

2-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

3-Numarataj Çalışmaları.

4-Gelen Evrak.

5-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :26 Ağustos, 2022

Okunma Sayısı : 4397