2022 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:

          Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 06 Ekim 2022 PERŞEMBE günü, saat 15.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda EKİM ayı toplantısını yapacaktır.

          5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

G  Ü   N   D   E   M:

1-Ek bütçe yapılması.

2-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

3-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir   

   ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

4-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

5-Numarataj Çalışmaları.

6-Gelen Evrak.

7-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :29 Eylül, 2022

Okunma Sayısı : 1176