2023 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

        MECLİS TOPLANTISI İLANI:

 

       Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 07 Aralık 2023    PERŞEMBE günü, saat 15.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda ARALIK ayı toplantısını yapacaktır.

       5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

GÜNDEM:

1-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

2-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir   

   ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

  3-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

  4-Numarataj Çalışmaları.

  5-Gelen Evrak.

  6-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :01 Aralık, 2023

Okunma Sayısı : 749